w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/161/2016

Szczegóły informacji

XXIII/161/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2016 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz.446 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1.
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2016r. uchwalonego uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2016r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2016r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
- dochody - 20.569.928,12 zł w tym:
dochody bieżące - 20.033.828,84 zł
dochody majątkowe - 536.099,28 zł
- wydatki - 20.449.928,12 zł w tym:
wydatki bieżące - 19.313.080,12 zł
wydatki majątkowe - 1.136.848,00 zł
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 120.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady
Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2016-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2016-12-29 18:10:37
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-29 18:11:47
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-04 11:06:29
Artykuł był wyświetlony: 945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu