w sprawie: Wieloletniej Prognozy... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 73/2016

Szczegóły informacji

73/2016

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy.

Data podjęcia/podpisania: 2016-11-14

Tytuł aktu:

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017-2030 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. art.230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z póź .zm.) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017-2030, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2
Opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przedłożyć do dnia 15 listopada 2016 r.:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
2) Radzie Gminy celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy.
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 73 /2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała Rady Gminy .............. Nr ........ z dnia .............. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2017– 2030
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3
1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4
1.Upoważnia Wójta do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6
Traci moc uchwała Rady Gminy Sorkwity Nr XV/87/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka Data wytworzenia informacji: 2016-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Nowotka Data wprowadzenia do BIP 2016-11-22 16:17:33
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-22 16:21:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-11-22 16:21:35
Artykuł był wyświetlony: 1229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu